Konference v Kodani skončila krachem?

Političtí představitelé a ekologičtí aktivisté tvrdí, že konference v Kodani skončila krachem a došlo jen k podpisu obecného rámce pro boj proti změnám klimatu. Pravdou asi je, že situace mohla dopadnout mnohem hůř, protože i to málo, na kterém se zúčastněné země v Kodani shodly, znamená rámec pro vytvoření světové vlády. Tedy nedošlo sice na závazné dohody o omezení oxidu ohličitého do roku 2050 o 95% apod., ale došlo přecejen k vytvoření základů pro strukturu světové vlády , a to tím, že se ve schváleném dokumentu hovoří o vytvoření “vládní struktury” (”governance structure”) a zeleného bankovního fondu na pomoc rozvojovým zemím.

Tedy asi přesně to nejdůležitější z pohledu globalistů. A nyní nás zřejmě čeká podobné kolečko jako u Lisabonské smlouvy - země světa se budou tento rámec globální vlády snažit protlačit na lokální státní úrovni. Ale půjde jim to asi o něco hůře, než kdyby v Kodani došlo k nějaké závazné dohodě na kvótách omezování CO2.

Leave a Reply