Kontaminace všeho rtutí

So the first task is population control at home. How do we go about it? Many of my colleagues feel that some sort of compulsory birth regulation would be necessary to achieve such control. One plan often mentioned involved the addition of temporary sterilants to water supplies or staple food. Doses of the antidote would be carefully rationed by the government to produce the desired population size.

Paul R. Ehrlich, member of the National Academy of Sciences
v knize Population bomb

Although the neurotoxicity
of methyl mercury has been relatively well
studied, limited information is available on the relative
neurodevelopmental toxicity of ethylmercury, the mercury
metabolite of Thimerosal. Based on the known
toxicity of methylmercury, the cumulative ethylmercury
exposure to US pediatric populations in Thimerosal-
containing vaccinations was re-examined in 1999
and found to exceed EPA recommended guidelines

29 September 2004
http://nomercury.org/science/documents/James_Neurotox_11-04_Thimerosal-Glutathione_Depletion.pdf

(Ball et al., 2001). Following recommendations by the
American Academy of Pediatrics and the US Public
Health Service (Public Health Service, 1999), Thimerosal
was subsequently removed as a preservative from
most children’s vaccines in the US. However, influenza
vaccines and Rho D immunoglobulin shots containing
Thimerosal are still recommended to pregnant women,
and many vaccines given to children in developing
countries still contain Thimerosal. The present study
was undertaken to better understand the mechanisms
underlying Thimerosal toxicity to neurons and astrocytes,
the primary CNS targets for organic mercury
(Sanfeliu et al., 2001). A better understanding of the
neurotoxic mechanism is a necessary prerequisite for
the design of intervention strategies for prevention and
for the identification of genetic variant

Previous mechanistic studies of methylmercury
toxicity in astrocytes and neurons have implicated
reactive oxygen species (ROS) and depletion of intracellular
glutathione as major contributors to mercuryinduced
cytotoxicity (Sanfeliu et al., 2001). Organic
mercury has a high affinity for the thiol (–SH) group on
glutathione, a tripeptide composed of cysteine, glutamate,
and glycine (Sanfeliu et al., 2003). The cysteine
moiety of glutathione carries the active thiol group that
binds and detoxifies a variety of heavy metals, including
organic and inorganic mercury. Normally, the
intracellular concentration of glutathione is extremely
high, in the mM range (Meister, 1995); however, with
depletion of this essential antioxidant, excess free
mercury is available to bind to cysteine thiol groups
present in essential cellular proteins, leading to functional
inactivation and cytotoxicity.

A nevim, co si budu při té panice kolem chřipky myslet asi o tom, pokud stát rozhodne, že nějaká taková vakcína bude povinná. Mně to nepřijde zbytečný si už teď třeba ujasnit, že k žádné ohromné pandémii nedochází, že zemřelo jen pár lidí, a na normální chřipku umírá pravidelně víc lidí každý rok, a že tyhle vakcíny s ethylrtutí nejsou vůbec potřeba ani žádoucí? Zvlášť, když tu čtu, že ethylrtuť není tolik prozkoumaná jako methylrtuť v rybách a jídle.

Jen proto, že firmy vypouštějí jedy do řek, to neznamená, že mít rtuť v jídle je přirozené a nutné zlo.

http://suta.blog.respekt.cz/c/34470/Znecisteni-rtuti-a-olovem-zustava-vaznym-problemem-Evropy.html
Evropská unie už přijala a postupně uvádí do praxe strategii pro eliminaci rtuti, která zahrnuje např. vyřazování zastaralé technologie výroby chlóru amalgámovou elektrolýzou, přehodnocení emisních limitů pro velké zdroje znečištění nebo náhradu rtuti bezpečnějšími materiály v kontrolních a měřicích přístrojích (teploměry, barometry atd.).

Tady se hovoří o tom, že EU chce nahrazovat používání rtuti za jiné bezpečnější materiály, a přitom Unie zakázala tradiční edisonovské žárovky, a od roku 2012 si bude možné koupit jen ty spořivé zářivky se rtutí, kde se jen 1% těch spořivých žárovek likviduje, tak jak se má dle pravidel bezpečnosti. 1%! Žárovky se používají skoro všude, a pak končí na skládkách.. anebo je zlikvidována ale jen 1 procento je zlikvidováno bezpečně. tedy tak, aby to nevedlo ke znečištění rtutí.Tedy v EU buď sami už mají poškozený mozek, nebo neplní sliby. CO2 (oxid uhličitý) naopak neškodí nikomu a podle některých vědců naopak prospívá rozvoji života při jeho zvýšených koncentacích.

Leave a Reply